עבודות בעברית לכיתות ז - ח

עבודה בעברית לכיתה ז טקסט מספר 1

עבודה בעברית לכיתה ז טקסט מספר 2

עבודה בעברית לכיתה ז טקסט מספר 3

עבודה בעברית לכיתה ח טקסט מספר 1

עבודה בעברית לכיתה ח טקסט מספר 2

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות