למידה בחירום חט"ע: שכבת י"ב

משימות לימודיות - למידה בחירום מרץ 2019

מתמטיקה

מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט

למידה לשעת חירום לי"ב 4 יחידות מתמטיקה

פתחו את הקישור הזה,

ענו על השאלות הבאות:
1 (סדרות)
3 (חקירת פונקציה מעריכית)
5 א' (מציאת משוואת משיק)

פתחו את הקישור הזה

ענו על השאלות הבאות:
1 (סדרות)
3 (חקירת פונקציה מעריכית)
5 א' – ד' (חקירת פונקציה לוגריתמית)
את כל אחת מהשאלות מומלץ לנסות לפתור במקסימום 35 דקות.(השאלות לקוחו מבגרות קיץ 2014 מועד א' ו – ב')
בדקו את הפתרון שלכם והשוו דרכי פתרון בלינקים הבאים:

פתרון מבחן ראשון: הקישו כאן

פתרון מבחן שני: הקישו כאן

למידה לשעת חירום מתמטיקה כתה י"ב
פתחו את הקישור הזה (בגרות קיץ 2014 מועד א')

פתרו את השאלות ב – וקטורים, ודיפרנציאלי – 2, 4, 5בדקו את פתרונותיכם והשוו דרכי פתרון עם הלינק הבא (ההפניה לפתרון מלא): הקישו בקחשור כאן

תנ"ך

שאלות חזרה- ספר מלכים א ( למידה בחירום)

למידה לשעת חירום פיזיקה כתה י"ב

פתחו את הלינק הזה: (בגרות 2016)
חשמל

פתרו את השאלות:1, 2, 3

מכניקה:

קישור לדף תרגל

פתרו את שאלות: 1, 2, 3, 4, 5

לאחר הפתרון בדקו את תוצאותיכם ואת הדרך בקישורים הבאים:

חשמל:

מכניקה

תקשורת

משימה מתוקשבת בתקשורת לכיתה יב

משימת קליפ (הקישו להורדת המסמך)

מינהל וכלכלה

ארוע בנושא יחסי ציבור (הקישו להורדת המסמך)

דף עבודה גורמי יצור במשק

דף עבודה היחידה הצרכנית

דף עבודה עקומת התמורה

טבלת סיכום – ארגון עד מבנה היררכי

תשבץ – מבוא לכלכלה

ספרות

עבודה בספרות על סיפור שלא נלמד קובץ עם המשימה בספרות

תרגולים לתלמידי י"ב ביולוגיה.

הבשלת בננות- תרגיל לשעת חירום דף לתלמיד 1. ניתוח קטע מחקרי

חילוף חומרים וסוכרת – דף לתלמיד 2. תרגול מעבדה יבשה

אנגלית 4 + 5 יחידות לימוד

Ted Ed Lesson

מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט

https://ed.ted.com/on/asST0BkO#watch

How autism freed me to be myself | Rosie King

LESSON CREATED BY EDUARDO LINA USING TED-Ed's LESSON CREATOR
VIDEO FROM TED YOUTUBE CHANNEL

What adults can learn from kids - Adora Svitak

י

LESSON CREATED BY EDUARDO LINA USING TED-Ed's LESSON CREATOR

VIDEO FROM TED-Ed YOUTUBE CHANNEL

How to Start a Movement

LESSON CREATED BY EDUARDO LINA USING TED-Ed's LESSON CREATOR

הגדרות כלליות כניסה למערכת