בלוג קוגל 2014 – 2016

קוגל במדיה החברתית Kugel Blog תעוד הפעילות הענפה בתיכון קוגל  מ2014 ועד נובמבר 2016שיצמה ברורק.  קישור לבלוג שם מופיע כאן קישור לדף פיסיסבוק – חט"ב קוגל שם מופיע כאן קישור לדף פייסבוק של חט"ע קוגל