רשימת ספרים חט"ב תש"ף

רשימת ספרים תשפ"א – חט"ע וחט"ב רשימת ספרים לכיתות ז' – שנה"ל תשפ"א רשימת ספרים לכיתות ח' – שנה"ל תשפ"א רשימת ספרים לכיתות ט' – שנה"ל תשפ"א   כיתה י' – רשימת ספרים תשפ"א כיתה י'א – רשימת ספרים תשפ"א כיתה י'ב – רשימת ספרים תשפ"א רשימת ספרים תשפ"א – חנ"מ – תמסר בתחילת שנת […]

בלוג קוגל 2014 – 2016

קוגל במדיה החברתית Kugel Blog תעוד הפעילות הענפה בתיכון קוגל  מ2014 ועד נובמבר 2016שיצמה ברורק.  קישור לבלוג שם מופיע כאן קישור לדף פיסיסבוק – חט"ב קוגל שם מופיע כאן קישור לדף פייסבוק של חט"ע קוגל