MOODLE בקוגל בהוראת אנגלית- אדוארדו לינה - מורה בתיכון קוגל.

"שינויי אקלים" – CLIMATE CHANGE הינה יחידת לימוד מקוונת בקורסי אנגלית בסביבת למידה מוודל MOODLE בחטיבה עליונה – תיכון קוגל. היחידה עוסקת בסוגיה מורכבת ביותר: שינויי אקלים.
במהלך היחידה, ובאופן הדרגתי, תלמידים נחשפים לטקסטים בפורמטים שונים, חלקם אינטראקטיביים, הדורשים מהתלמידים לבצע פעולות במערכת. תלמידים לומדים אוצר מילים רב ונבחנים בסביבת המוודל עמצה (במבחן אינטראקטיבי, באמצעות הקלטת קול ובכתב).

בתום לימוד ביחידה, תלמידים אמורים להיות מסוגלים להתבטא באנגלית בכל הקשור למסרים המרכזיים של היחידה, כלומר סיבות לשינוי אקלים, השפעת שינויי אקלים על החיים בכדור הארץ, ועוד. תלמידים גם מפתחים את היכולת לעסוק באנגלית באופן פעיל במגוון רחב של נושאים הקשורים להפחתת פליטת גזי חממה.

באופן מסורתי, צוות אנגלית בקוגל משתף פעולה (וחומרי לימוד) , כך שיחידה זו ניתנת לשימוש על ידי כלל צוות אנגלית בחטיבה עליונה (כ"א עם תלמידי הקורסים השונים)

אני כמורה בקורסים שלי מלווה את הלמידה של התלמידים, אבל חשוב להדגיש כי אחת הנקודות המרכזיות ביחידה הינה העברת אחראיות הלמידה לתלמידים: הלמידה תלויה ברצון התלמידים להשקיע מאמץ וזמן.

 מוודל הינה מערכת הוראה ולמידה מקוונת . לכל קורס בקוגל ישנו אתר נפרד במערכת, ומורי הקורסים השונים יכולים לערוך קורס ולהשתמש בו בשביל לקיים את כל הפעילות המקוונת בקורס. פעילות זו כוללת העלאת חומרי למידה כגון קריאת טקסטים, האזנת קבצי קול, צפייה בסרטונים, הקלטת קול, תרגילים מקוונים, שליחת הודעות לתלמידים, הגשת מטלות ובחנים ממוחשבים ועוד. מוודל יכולה לכלול מגוון רחב של אפשרויות.

כדאי לדעת! ניתן להחליף את שפת הממשק של המערכת בכל רגע ע"י בחירה בשפה הרצויה מסרגל הניווט בחלק העליון של הדף. בשימוש במוודל להוראת אנגלית, מורי ותלמידי קוגל מחליפים את שפת הממשק של המערכת לאנגלית.

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות