שולחנות עגולים

במסגרת תהליך בחירת מקצועות ומגמות הלימוד, במעבר מהחטיבה לתיכון, התקיים היום שלב השולחנות העגולים, במהלכו ענו רכזי המקצועות והמגמות של החטיבה העליונה על שאלות של תלמידי שכבת ט׳.
הגדרות כלליות כניסה למערכת