כמפגש עדות וזיכרון מקוון

קישור למפגש ישלח להורים ותלמידים בערב המפגש

הגדרות כלליות כניסה למערכת