פעילות משצ״ים ומנהיגות: סיוע בקטיף לחקלאים

אשכול המש"צים של קוגל וכיתות מנהיגות חטיבת הביניים יצאו לקטיף אשכוליות בפרדס.
בזאת הם יצאו לתרום ולעזור לחקלאים לאור המחסור בכוח האדם בתקופת המלחמה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת