ערב נחשון תשפ״ד

לקראת סוף שנת הלימודים כיתה י״ב 2 ערכה ערב הורים המסכם את שנותיהם בתוכנית נחשון. תוכנית נחשון היא תוכנית דגל של משרד החינוך. התוכנית יונקת את תפישת החינוך וההכשרה שלה מתוכנית העילית הצבאית-אקדמית "תלפיות" ומתבצעת בכיתה ייעודית בתיכון. התפישה החינוכית מבוססת על למידה וחקר המעודד אקטיביות ועצמאות, תוך פיתוח מקביל של שלושה בסיסי כוח: השכלתי, אישיותי וערכי.

במסגרת הערב המסכם התלמידים ערכו מסע זיכרון קטן, אשר סקר את עשייתם העשירה בשנות התוכנית. הערב הסתיים בפעילות להורים שהתכתבה עם פעילות אותה התלמידים ביצעו ביומם הראשון בתוכנית.
הגדרות כלליות כניסה למערכת