סדנת איפור ואפקטים

ברוח המוטו הבית ספרי "למידה פורצת דרך" תלמידי תקשורת השתתפו בסדנת איפור ואפקטים ייחודיים בקולנוע. במסגרת הסדנא התלמידים צפו בסרטונים המשלבים אפקטים, ולמדו אסטרטגיות לאיפור האלמנטים השונים. גולת הכותרת בסדנא היתה התנסות והדגמה הלכה למעשה של האפקטים השונים.

 התלמידים ציינו את הנאתם הרבה, ומצפים כבר לפעילות הבאה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת