כרזות שהכינו תלמידי נחשון מי'2 ומיא2

מילים יכולות לגרום לנו לדמם

בחרנו לעשות רקע שחור וכתמי דם שממחישים את הדימום שהמילים גורמות והרקע השחור מייצג את העצב
ובאמצע הוספנו איש שליבו מדמם כדי להראות שלפעמים מילים יכולות לפגוע כל כך חזק עד שהלב ״מדמם״ מבפנים

התמונה של הידיים- מסמל שאנו זקוקים זה לזה. בלי חברה, בני האדם לא היו יכולים להתקיים.השוני בינינו-עוזר לנו מתבטא במאפיינים שונים אך כולנו ביחד מסמלים פרט מתוך החברה המורחבת כולה

כדור הארץ- המילים מסתובבות סביבו- כדור הארץ מסמל את החיים שלנו, את הרקמה, כל המדינות, את האחרות בינינו בסופו של דבר כולנו באותו המקום.
כמו שהשמש נותנת אור לכדור הארץ, כך המשפט שכתבנו בעצם נותן אור לבני האדם שחיים בכדור הארץ.

האנשים השונים מסמלים את הקבוצות השונות- כולנו שונים זה מזה וזה מה שמייחד אותנו. במשפט שהחלטנו שיסתובב סביב כדור הארץ כיוון שהוא מייצג את החיים שלנו, לולא מקום המחיה שהוא כדור הארץ לא היה לנו חיים והמשפט שבחרנו מסמל שכולנו שונים זה מזה אך גם כולנו זהים.
5) הסימן של הטעינה בין הידיים- מסמלות חיבור בינינו.

מילים יש כוח לשבור אותנו או לבנות אותנו.
חיפשנו משפט מתאים לנושא ולפי משמעות המשפט בחרנו את העיצוב.
האקדחים מסמלים את האנשים שיורים מילים על האיש שעומד באמצע.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות