יום זכויות האדם הבינלאומי

ביום, ה – 10.12, מצוין יום זכויות האדם הבינלאומי (ב- 10.12.1948 נחתמה באסיפה הכללית של האו״ם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם). לציון יום זה מוצגת בלובי בית הס פר תערוכת עבודות שהכינו תלמידינו בנושא זכויות האדם במסגרת לימודי האזרחות.

ברכות לחברי צוות אזרחות האזרחות.

הצוות הקדיש שעות מזמנו  כדי שהתערוכה תעמוד ב10/12 בדיוק ודירבן תלמידים להיות יצירתיים.

להלן אחת התגובות לתערוכה:

תערוכה מעניינת ומעוררת מחשבה. יש בה התייחסות למורכבות ההיבטים השונים של זכויות האדם. העיצוב משרת את המטרה וניכר כי הושקעו מאמצים רבים בהנגשת הנושא בדרך יצירתית וקולעת למטרה. כל הכבוד ליוסי ולתלמידים/ות.

בטוחה כי זו הייתה יצירה משמעותית עבורם/ן. נהניתי לקרא

הגדרות כלליות כניסה למערכת