יום השואה ולגבורה בקוגל

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג. תלמידי בית הספר קיבלו נרות נשמה עם שמות הניספים והדליקו אותם בביתם כדי להנציח את זיכרונם 

הגדרות כלליות כניסה למערכת