יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג

כניסה לחטיבה  העליונה בבית הספר

טקס בית הספר השש-שנתי ביום הזיכרון  לשואה והגבורה

ריקרדו   ההרצאה מרתקת בפני תלמידי י"ב  אודות משפחתו במלחמה

הגדרות כלליות כניסה למערכת