יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל תשפ"ג 6.11.2022

הרעות: ואהבת לרעך כמוך – גם אם הוא לא חושב כמוך

 

בי״ב בחשוון תשנ״ו, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת ״כן לשלום, לא לאלימות״, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, על ידי מתנקש שהתנגד למהלכים המדיניים שהנהיג. הרצח היכה בתדהמה את החברה הישראלית וערער הנחת יסוד שהייתה מקובלת על כל הציבור ושלפיה מחלוקת פוליטית, סוערת ככל שתהיה, לא תזעזע את גבולות הדמוקרטיה הישראלית.

לאורך השנים שחלפו מהרצח ברור לכולנו שאנו חיים בחברה בה רב הסוער והמפלג. אנו הולכים ושוכחים את המחבר אותנו כאזרחים במדינה דמוקרטית הנדרשת לשקט ורעות לשם קיום שליו ומשגשג. אולי זה הטעם שבגינו משרד החינוך בחר השנה את נושא הרעות לציון היום. שיר הרעות, הדן באחווה, מחויבות וכאב בין לוחמים, היה השיר האהוב על יצחק רבין. אולם בחירת הנושא אינה מכוונת למושג במשמעותו היומיומית, המציינת קשר נפשי עמוק בין ידידים. מדובר ברעות במובן אזרחי: חיבור בין אזרחים החיים יחד במדינה אחת בכוחות משותפים ובערבות הדדית.

את רעיון הרעות כיתתי ניסתה לקשר ליום רבין במיצג בין שני חלקים. החלק הראשון מציג דימוי של ״קיר אבל״: גרפיטי עם דימויים וכיתובים שהיו רווחים בימי האבל בקירות הסמוכים למקום הרצח. על גב שכבות מסרים האופייניים לקירות אלו, החלנו מרגע מסוים להדגיש מסרים של אחווה ורעות אזרחית, שאף הם בוטאו בזמנו בקירות אלו, אולם הפעם הם מופיעים בהדגשה: כקריאה לכיוון חדש על גב ביטויי כאב והלם.

החלק השני של המיצג הוא מפת ארץ-ישראל. מפה זו היא מפה סמלית. לקראת קישוט הלובי התלמידים למדו את נאום ארבעת השבטים של הנשיא ריבלין ואף צפו במיצג לובי מהעבר, זה של כיתת הנחשון של יוסי רטנובסקי. מיצג זה עסק בנאום ארבעת השבטים וחלק ממנו היה מפת ארץ ישראל הקרועה נוכח הפילוג והבידול בעם. השנה המפה קרועה מביטוי פילוג והסתה הרווחים ברשתות חברתיות. מה שמאחד את הקרע במפה אלו ידיים של אזרחי המדינה: ידיים המופיעים בארבעה צבעים שונים המייצגים את ארבעת השבטים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת