פעילות חנוכה למען החיילים

ביום שלישי יצאו תלמידי י״ב7, בליווי מחנכם מיקי שגיא ומורתם עופרה שרן למרכז נאות שושנים.

בשיתוף פעולה בין תלמידי התיכון ומרכז נאות שושנים, ובאדיבות בית חב"ד, נשלחו לחיילים ולחיילות שלנו מארזי חנוכיות ונרות בצירוף סדר הדלקת הנרות, שיר וברכות אישיות.

כך נוסף עוד אור לכבוד החנוכה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת