חטיבת ביניים - עבודות קיץ

הדף עודכן לאחרונה בתאריך 12 יולי 2023

חוזר לבוגרי כיתות ט (עולים ל – י') והוריהם – היערכות לקראת שנה"ל תשפ"ד

עבודות קיץ – חטיבת ביניים

להלן קישורים. נא להקיש בקישור כדי להוריד את הדף

ערבית

דפי עבודה לתלמידי כיתות ז' שעולים לכיתות ח'

עברית

עבודת קיץ בעברית מז' לח פלישת מדוזות

עבודת קיץ בעברית לעולים/ות מכיתות ח'  לכיתות ט'

עבודת קיץ בעברית לתלמידי ט' העולים לי' 3 עבודות להגשה בקובץ

אנגלית

דף מידע מעבר לתיכון ט העולים לי'

חוברת עבודה באנגלית ז העולים לח

חוברת אנגלית ח העולים לט מי שישב בהקבצה ב

חוברת אנגלית ח3 ח6 שעולים לט

חוברת אנגלית ח העולים לט' הקבצה א1 א2 א3 – חוברת כיתה ט מעודכנת

ערבית

001 עבודת קיץ לתלמידי ח' העולים לכיתה ט' (קישור לדף)

002 עבודת קיץ לתלמידי ט' העולים לי' 4 יחידות 

מתמטיקה

עבודות 003 + 004 מיועדות לבוגרי שכבה ט'

003  עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' המשובצים ל- 5 יח"ל

004 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' המשובצים ל- 4 יח"ל

005 עבודת קיץ במתמטיקה לתלמידי שכבה ז (מצוינות) – העולים ל – ח'

006 עבודת קיץ במתמטיקה לתלמידי שכבה ח'- הקבצה א' העולים ל- ט'

007 תלמידי כיתה ז' העולים לכיתה ח' – עבודה במתמטיקה

היסטוריה

007 עבודת קיץ בהיסטוריה לכיתות ח' – כולל הנחיות

008 עבודת קיץ בהיסטוריה ז' העולים לח' כולל הנחיות

הגדרות כלליות כניסה למערכת