התנדבות אצל גימלאי מתנ״ס נאות שושנים

כל הכבוד לבנות מגמת תקשורת ורונית צחר מלכה, רכזת המגמה, שהגיעו והנעימו את זמנם של גמלאי מתנ״ס נאות שושנים לרגל חג החנוכה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת