התחברות למפגשי זום באמצעות מערכת הזדהות אחידה

לומדים יקרים 

בכדי למנוע מגורמים לא רצויים להתחבר למפגשי למידה וחינוך של תלמידי החטיבה, מפגשי זום מורים יחייבו כניסה והתחברות של התלמידים למערכת הזדהות אחידה. 

ברוב המקרים אין בעיות בחיבור למפגשים אלה אך תלמידים אשר נעזרים במכשירי פלאפון חווים קשיים. 

מצ"ב מדריך קצר איך לפתור את בעיית התחברות למפגש זום באמצעות הזדהות אחידה. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות