דרום אדום - כרטיס מידע - חפצים חשודים ומטעני נפץ

לאור התחדשות תופעת שיגור בלוני הנפץ באזור הדרום ולקראת אירועי "דרום אדום" – סיורי כלניות בדרום הארץ( מצאנו לנכון להסב את תשומת הלב לסכנות הטמונות באזור – מטעני נפץ "תמימים" שנותרו בשטח מן העבר.

פרטים בהמשך

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות