תלמידי מגמת הכימיה בשכבת י' לפעילות באוניברסיטת בר אילן.

ביום חמישי 15 דצמבר 2022 תלמידי מגמת הכימיה בשכבת י' לפעילות באוניברסיטת בר אילן.
במסגרת הפעילות התלמידים ביצעו ניסויים במעבדת הסטודנטים של האוניברסיטה. בניסוי אחד הם הכינו "טילים" שעפו מהאנרגיה הנוצרת ביצרת מים ממימן וחמצן. בניסוי נוסף הם פירקו מים באלקטרוליזה ופוצצו את המימן שנוצר. לאחר מכן צפו בהדגמות מדליקות של ניסויים עם אש ועם חנקן נוזלי.ביו

הגדרות כלליות כניסה למערכת