היום השלישי למסע י"ב

28 דצמבר 20218 – אילת

הגדרות כלליות כניסה למערכת