מפגש של מס׳ כיתות י״ב עם בוגרי קוגל 1969

כתבה תפורסם בהמשך

הגדרות כלליות כניסה למערכת