תקשוב בקוגל

בקוגל מקדמים למידה באמצעות התקשוב.

 

תוכנית התקשוב נועדה לקדם פדגוגיה חדשנית בבתי הספר על ידי עידוד המורים לשילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים כלים וסביבות דיגיטליים בתהליכי הוראה למידה והערכה ובכך להשביח את התהליכים הפדגוגיים והחינוכיים.  
 
התוכנית מפתחת אוריינות טכנולוגית דיגיטלית באמצעות מעטפת רחבה ועשירה של תכניות, מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק המשוחררת מכבלי זמן והמקום. 
 
כמו כן נועדה התכנית לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.

כמה זמן נותר לחופש הגדול

motionmailapp.com
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות