תלמידי נחשון י 2

כיתה י 2 (נחשון) השתתפה בתחרות של קבוצות נחשון מכל הארץ.

איתי (מחנך י 2): "לא זכינו בתחרות אך זכינו בהערכה רבה ותעודת הצטיינות. . תודה לכולם על התמיכה בשבועות האחרונים."

הגדרות כלליות כניסה למערכת