תלמידי יב4 מציגים את מטלות הביצוע שלהם באזרחות.

12 יוני 2022

תלמידי יב4 מציגים את מטלות הביצוע שלהם באזרחות.

במסגרת לימודי האזרחות התלמידים התבקשו להציג את מטלות הביצוע שלהם. התלמידים חקרו בעיות/ סוגיות המעניינות אותם בחברה שבה הם חיים וניסו להביא לפתרונן בדרכים שונות המקדמות ערכים של מעורבות חברתית ואזרחית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת