מעורבותחברתית - יא 6 + יא8

תלמידי כיתות יא6 ויא8 אספו מוצרי תמרוקים עבור נערות בסיכון :

הגדרות כלליות כניסה למערכת