מעורבות חברתית

כיתה יא 4 מחדשת את הספסלים לנוחיות תלמידי ומורי בית הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת