תלמידי יא ביולוגיה

תלמידי יא ביולוגיה יצאו עם המורה פלורה ובליווי המורה דורית למעבדות בלמונטה גבעת רם בירושלים לעבודת הביוחקר

הגדרות כלליות כניסה למערכת