סרטונים מונעים כוויות

קיבלנו היום (יום ראשון 16 אפריל 2023) את ההודעה הבאה:

לכבוד צוות בית הספר:

תודה לכם על חלקכם והשתתפותכם בתחרות הכוויות הארצית למניעת כוויות בילדים.
בזכותכם נצליח למנוע את הכוויה הבאה.
״כל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם מלא״

בברכת קיץ בריא,
שלכם,
צוות מניעת כוויות
בית החולים לילדים ספרא, בטרם, והמרכז החינוכי ע״ש ויצמן.

הגדרות כלליות כניסה למערכת