יום עיון ביד בשם

ביום ראשון ט"ו אלול תשפ"ב  11 ספטמבר  יצאה שכבת יב מבית הספר ליום עיון ביד ושם.

 

צוות חינוך חברתי וצוות היסטוריה יצרו יום עיון ממוקד .

הפעילות הייתה בליווי נאמן של מחנכי י״ב ומורי המגמות.

יום היעון היה מוצלח.

תודה לכל מי שעמלו כדי להוציא לפועל את יום העיון.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת