פעילויותבנושא זהירות בדרכים

קפה קוגל  – מעגלי השיח בנושא זהירות בדרכים

חולצות זהירות בדרכים

הרצאה

קהילת קוגל היקרה, השבוע התקיים שבוע הזהב הארצי בבית הספר. התלמידים כתבו סיסמאות על חולצות במסגרת שיעורי חינוך והיום התקיימה הרצאה לשכבת יב בנושא זה"ב לשכבה. כמו כן, היום בהפסקה התקיים "קפה קוגל" בנושא זהב. תודה לרכזי השכבות למחנכים לאולגה לחיילים תודה מיוחדת לכיתה י2 אשר עזרה בקישוט הלובי לשמעון ויוסף אשר עזרו לתלות את החולצות בלובי . קיבלנו שבחים מן הפיקוח על הוראת זהב במשרד החינוך. כבוד גדול לבית הספר

קוב – רכז זהיורות בדרכים

הגדרות כלליות כניסה למערכת