פעילות

סדנת פרהוד בסמינר ״ציונות זה הסיפור של כולנו״ בשכבת יוד.

תערוכה על העלייה מאתיופיה – לזכר הנספים על אדמת סודן

סיפור גבורה יהודית בצבא האדום (הרצאה)

הגדרות כלליות כניסה למערכת