מגמת סייבר גיאוגרפי י״א במרכז הטכנולוגי לחדשנות

מגמת סייבר גיאוגרפי י״א במפגש עם מתכנן העיר באר שבע ורכז GIS – במרכז הטכנולוגי לחדשנות

הגדרות כלליות כניסה למערכת