פעילות זה"ב קוגל

ביום ראשון 19 פברואר בקרה בבית הספר ועדת הפרס בתחום זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח.

הלובי מעוצב לקראת ביקור הועדה (תודה רבה ללימור ולתלמידים על עיצוב הלובי).

הועדה צפתה בפעילות "קפה קוגל" בכיתת הגימלאים ביקרה בשיעור כימיה, בשיעור חינוך תעבורתי בכיתה י ובכיתה י4 וכן ביקרה במעבדת תקשורת ומעבדת מחשבים

פעילות בחטיבת ביניים

הגדרות כלליות כניסה למערכת