סיורי מגמות: כימיה, סייבר גיאוגרפיה, מדעי החברה ומחשבים.

תלמידי קוגל הלומדים במגמות  סייבר גיאוגרפיה, מדעי החברה ומחשבים. בשכבתיוד יצאו ליום סיורי מגמות ביום חמישי 23 דצמבר 2021

הגדרות כלליות כניסה למערכת