מסיבת סיום גמלאי א/ד: מעריכים מאוד את פועלה של פריבה

קבוצת גמלאים הלומדים בימי א + ד

כל הכבוד לפריבה ולתלמידים המצטיינים!

הגדרות כלליות כניסה למערכת