מנהיגים שונים בתנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י/מדינת ישראל.

במסגרת 75 שנים למדינת ישראל תלמידים חקרו אודות מנהיגים שונים בתנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י/מדינת ישראל.

תלמידים נבחרים מכיתות:
י1 ; י5 ; י7
יא5 ; יא6
יב6 ; יב7

עיצבו צירי זמן עם תחנות מרכזיות בחיי המנהיגים.

כתבו על תחומים מרכזיים בהם פעלו ו/או אירועים מרכזיים ומכוננים בתולדות התנועה הציונית והעם היהודי

ועיצבו בהתאם תערוכה בלובי

הגדרות כלליות כניסה למערכת