כיתת גמלאים בפעילות סוף השנה

16 יוני 2022

יום הגימלאים חגגו מסיבת סיום יחד עם
המנהלת גב' ורד בן דוד, רכזת מעורבות חברתית, סיגל בלס
רכזת גימלאים, פריבה מהדיזדה
ועוד מורים נכבדים שלימדו אותם במהלך השנה.
ובנוסף הוקירו את תרומתם של תלמידי בית הספר, בשי מכבד.
תלמידים שהשתתפו במהלך השנה במעורבות חברתית לטובת הגימלאים. ובזמנם החופשי ביקרו את הגימלאים מספר פעמים במהלך השנה עם חבילות שי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת