גימלאים חגגו חג חנוכה

הדלקת נר ראשון : תלמידי כיתת הגימלאים – חנוכה בקוגל

הגדרות כלליות כניסה למערכת