לקראת יום הזכרון תשפ"ג בקוגל

יום שלישי ד' אייר ה'תשפ"ג

25 אפריל 2023

תלמידי יב 5 מניחים זרים על קברי בוגרי קוגל

שכבת י׳ בשיחה עם טייס בדימוס יהודה חיים מקבוצת ״נאמני קוגל״ לקראת יום הזיכרון

ריקארדו לפין (ספרן בקוגל, אומן ושותף בד" ,תיכון קוגל לדורותיו) צייר את הציור הזה הממוקם בכניסה לספריית בית הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת