24.11.2021 - יב7 פעילות לחנוכה עם הגמלאים

תלמידי י"ב 7 והמחנכת לימור שוורץ הכינו פעילות לחנוכה יחד עם הגמלאים הלומדים בימי רביעי בקודל.

הגדרות כלליות כניסה למערכת