פורים תשפ"ב בגג לחיות

נציגים מכיתה י"ב 3- התנדבו ב גג לחיות והביאו משלוח מנות לכלבים ולמתנדבים בעמותה

הגדרות כלליות כניסה למערכת