חוברות דיגיטליות - מעורבות חברתית בקוגל

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מיועדת להעצים את התלמיד ולטפח מעורבות חברתית ואזרחית.
התכנית היא חובה לתלמידי חטיבה עליונה ותנאי לקבלת תעודת בגרות.

חוברת מעורבות חברתית לתלמידים - פירוט מקומות ההתנסות -ההתנדבות תש"פ

קישור  https://bit.ly/2ppTxVu

חוברת דיגיטלית שמרכזת את כל הפרויקטים במעורבות החברתית משנה שעברה- תשע"ט

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות