ז׳בו בא לקוגל - 14-15.12.2021

יום שלישי 14 דצמבר + יום רביעי 15 דצמבר 2021
שכבת י׳ עוברת השבוע מספר פעילויות:
•שיעור חינוך וסיור וירטואלי במכון ז׳בוטינסקי (יום ג׳) – ביקור בתערוכת ז׳בוטינסקי שהוקמה בספריה החדשה הסיור הינו במסגרת שיעורי חינוך במהלך השבוע
•חידון וירטואלי (יום ד׳)

הגדרות כלליות כניסה למערכת