ביקור ועדת פרס בתי-ספר מקדמי זה"ב

תיכון קוגל בשלב הארצי בתחרות בתי ספר מקדמי זהב: 
ועדה של אגף זהב במשרד החינוך ביקרה ו סיירה בבית הספר
מצורף סדר היום של הביקור ותמונות נבחרות
כתבה תפורסם בהמשך

קישור לאלבום התמונות בגוגל

הגדרות כלליות כניסה למערכת