תפריט

למידה בחירום חט"ע: שכבת י"ב

משימות לימודיות

מתמטיקה

למידה לשעת חירום לי"ב 4 יחידות מתמטיקה

פתחו את הקישור הזה,

ענו על השאלות הבאות:
1 (סדרות)
3 (חקירת פונקציה מעריכית)
5 א' (מציאת משוואת משיק)

פתחו את הקישור הזה

ענו על השאלות הבאות:
1 (סדרות)
3 (חקירת פונקציה מעריכית)
5 א' – ד' (חקירת פונקציה לוגריתמית)
את כל אחת מהשאלות מומלץ לנסות לפתור במקסימום 35 דקות.(השאלות לקוחו מבגרות קיץ 2014 מועד א' ו – ב')
בדקו את הפתרון שלכם והשוו דרכי פתרון בלינקים הבאים:

פתרון מבחן ראשון: הקישו כאן

פתרון מבחן שני: הקישו כאן

למידה לשעת חירום מתמטיקה כתה י"ב
פתחו את הקישור הזה (בגרות קיץ 2014 מועד א')

פתרו את השאלות ב – וקטורים, ודיפרנציאלי – 2, 4, 5בדקו את פתרונותיכם והשוו דרכי פתרון עם הלינק הבא (ההפניה לפתרון מלא): הקישו בקחשור כאן

תנ"ך

שאלות חזרה- ספר מלכים א ( למידה בחירום)

למידה לשעת חירום פיזיקה כתה י"ב

פתחו את הלינק הזה: (בגרות 2016)
חשמל

פתרו את השאלות:1, 2, 3

מכניקה:

קישור לדף תרגל

פתרו את שאלות: 1, 2, 3, 4, 5

לאחר הפתרון בדקו את תוצאותיכם ואת הדרך בקישורים הבאים:

חשמל:

מכניקה

תקשורת

משימה מתוקשבת בתקשורת לכיתה יב

משימת קליפ (הקישו להורדת המסמך)

 

מינהל וכלכלה

ארוע בנושא יחסי ציבור (הקישו להורדת המסמך)

דף עבודה גורמי יצור במשק

דף עבודה היחידה הצרכנית

דף עבודה עקומת התמורה

טבלת סיכום – ארגון עד מבנה היררכי

תשבץ – מבוא לכלכלה

 

ספרות


עבודה בספרות על סיפור שלא נלמד קובץ עם המשימה בספרות

 

תרגולים לתלמידי י"ב ביולוגיה.


הבשלת בננות- תרגיל לשעת חירום דף לתלמיד 1. ניתוח קטע מחקרי

חילוף חומרים וסוכרת – דף לתלמיד 2. תרגול מעבדה יבשה

 

אנגלית 4 + 5 יחידות לימוד


Ted Ed Lesson

https://ed.ted.com/on/asST0BkO#watch

שם מופיע כאן

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

 

שם מופיע כאן

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת