העלאת מודעות לאלימות נגד נשים

בחטיבה עליונה  קיימנו ״קפה קוגל״ המסורתי בנושא, שהסתמך על נתונים ושיח וחשיבה משותפת על למה ומדוע ולאן…
והחיים לעתים ״לא תותים״

הגדרות כלליות כניסה למערכת